ae ai co sơ đồ che cap usb cua may c1-01.để mình chạy băng hôp jaf vơi mình thanhk nhiêu.tại mình có úb của nó mình muốn chế chân để chạy bằng hộp jaf ea jiup mình với nha.thanhk địa gia dình vietfone

Các bài cùng chuyên mục bạn nên xem::